رفتن به محتوای اصلی

تاسیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای بین کارگاهی

اگر به من بگویی فراموش می کنم 

 

اگریادم بدهی به خاطر می آورم

 

اگر درگیرکنی یاد می گیرم

 

آموزش های عملی حین کار مکمل آموزش های تئوریک و کلاسیک می باشد در همین جهت شرکت فولاد ناب تبریز درراستای نظام آموزش مهارتی ، موفق به اخذ پروانه فعالیت مرکزآموزش بین کارگاهی ازسازمان فنی وحرفه ای استان گردید.

 

مجوز فعالیت بین کارگاهی

 

نشست آموزش بین کارگاهی

 

نشست آموزش بین کارگاهی