رفتن به محتوای اصلی
دستورالعمل های بهداشتی شرکت فولاد ناب تبریز برای مقابله با کرونا
با شیوع ویروس کرونا و برای مقابله با آن واحد ایمنی و بهداشت کار شرکت فولاد ناب تبریز اقدام به تدوین جزوه آموزشی , دستورالعمل های سازمانی و به تبع آن قوانین مراقبتی در جهت بازدارندگی از شیوع این بیماری در بین کارکنان و پرسنل این شرکت نموده است.
اطلاعات تخصصی محصولات
اطلاعات تخصصی و فنی محصولات تولیدی شرکت فولاد ناب تبریز برای هر محصول ایجاد گردید.
مشخصات فنی محصولات به روز شد
مشخصات فنی محصولات نبشی , ناودانی و تیرآهن به روز رسانی شدند.
مشترک مطالب پایگاه دانش شوید.