رفتن به محتوای اصلی

مراسم تقدیر از آقای مهندس نایبی به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه استانی

روز پنج شنبه،مورخه 1399/08/08، طی مراسمی جناب آقای مهندس رحیمی با حضور معاونت ها و مدیران محترم قسمت ها از آقای مهندس نایبی مدیر محترم کنترل کیفیت و توسعه فرآیندها به جهت انتخاب ایشان به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه استانی در سال 1399 توسط اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی تقدیر نمودند. دراین مراسم از طرف جناب آقای مهندس رحیمی مدیریت محترم عامل شرکت لوح تقدیر به ایشان اهداء گردید.

تقدیر از آقای مهندس نایبی به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه استانی