رفتن به محتوای اصلی
رفتار سازمانی

دوره آموزشی رفتار سازمانی ویژه کارکنان شرکت فولاد ناب تبریز

از آنجایی که  این منابع انسانی است که سرنوشت و آینده ی یک سازمان را رقم می زند،  در قدم اول تشکیل تیم های قدرتمند و در  مرحله بعدی مدیریت افراد با طرز فکرها، شخصیت ها و فرهنگ اجتماعی متفاوت از اهمیت بالایی برخوردار است چون این فرهنگ است که زمینه ساز رفتار است  و اینجاست که رفتار سازمانی و اهمیت آن نمایان می شود . رفتار سازمانی با نیم نگاهی به علوم روانشناسی و علوم اجتماعی  تعامل انسانها را مورد بررسی قرار می دهد به همین دلیل تحلیل برخی رفتار ها پیچیده و گاهی غیر ممکن است چرا که انسانها با فرهنگ های متفاوت  رفتار های متفاوتی در مکانهای مختلف  ازخود بروز می دهند. شرکت فولاد ناب تبریز با هدف ایجاد  نتایج مثبت دررضایت شغلی، کاهش استرس در محیط کار، انگیزه بخشی به افراد، بهبود رشد و توسعه فردی، ارتباطات مثبت و سازنده میان فردی دوره آموزشی رفتارسازمانی را در سیزدهم بهمن ماه در واحد آموزش شرکت برگزار کرد.