رفتن به محتوای اصلی
1

تزریق دوز سوم واکسن کرونا در شرکت فولاد ناب تبریز

گزارش تصویری از واکسیناسیون پرسنل  در محل بهداری شرکت فولاد ناب تبریز در تاریخ بیست و پنجم دیماه.

واکسن

 

واکسن2

 

واکسن 3