رفتن به محتوای اصلی
بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز از شرکت فولاد ناب تبریز

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز از شرکت فولاد ناب تبریز

درمورخه 99/05/08 روزچهارشنبه جناب آقای دکتر بابایی مدیریت محترم امورفناوری دانشگاه تبریز جناب آقای دکتر محبوب خواه ریاست دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه تبریز به همراه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده مکانیک-مواد دانشگاه تبریز جناب آقای دکترقاسمی، جناب آقای دکتر رسولی و جناب آقای دکتر دامادی رئیس کلینیک صنعت و جامعه از شرکت فولاد ناب تبریز بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید جلسه ای بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل شرکت، معاونت اداری و مالی، معاونت اموربازرگانی، برنامه و معاونت فنی و تولید و مدیر منابع انسانی در راستای تحقق شعار جهش تولید، بامحوریت ارتباط صنعت با دانشگاه بحث و تبادل نظر گردید. مشکلات وپیشنهادات ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان بازدید، اعضای هیئت علمی به همراه مدیران کارخانه از خطوط تولید شرکت بازدید بعمل آوردند.