رفتن به محتوای اصلی

کنترل کیفی

معرفی واحد کنترل کیفی

کیفیت محصولات همیشه کنترل می شوند

کنترل کیفیت در بر گیرنده بازرسی و آزمون محصولات ، خدمات و یا فرایند برای یک سطح مشخص شده از کیفیت است. واحد کنترل کیفیت شرکت فولاد ناب تبریز دارای نیروی انسانی متخصص و کارآمدی بوده و بر کلیه مراحل تولید نظارت دارند تا از مطابقت محصول با الزامات و خواسته های مشتریان اطمینان حاصل نموده و و از عرضه محصولات نامنطبق به مشتری جلوگیری نمایند.

شرکت فولاد ناب تبریز طیف وسیعی از نبشی (100-25 میلیمتر) و ناودانی (160-80 میلیمتر) و تیر آهن (120 تا 180 میلیمتر ) به طول 1 تا 12 متر و بر اساس درخواست مشتری تولید مینماید. محصولات شرکت فولاد ناب تبریز بر اساس استانداردهای ملی به شماره 1-13968 و 1-4477 و 16348 تولید شده و دارای گواهینامه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای محصولات نبشی و ناودانی و تیر آهن از سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. شرکت فولادناب تبریز به منظور حصول اطمینان ازمطابقت مشخصات فنی و کیفی محصولات خود با الزامات تعیین شده در استانداردهای ملی و بین المللی آزمایشگاه خود را به تجهیزات لازم برای کنترل آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی محصولات شامل سختی ، کشش و خمش و بررسی ساختار فلزات و متالوگرافی مجهز نموده و با دریافت گواهینامه ایزو 17025 از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یکی از آزمایشگاههای مرجع در شمالغرب کشور شناخته می شود.