رفتن به محتوای اصلی

کنترل کیفی

معرفی واحد کنترل کیفی

کیفیت محصولات همیشه کنترل می شوند

کنترل کیفیت در بر گیرنده بازرسی و آزمون محصولات ، خدمات و یا فرایند برای یک سطح مشخص شده از کیفیت است. واحد کنترل کیفیت شرکت فولاد ناب تبریز دارای نیروی انسانی متخصص و کارآمدی بوده و بر کلیه مراحل تولید نظارت دارند تا از مطابقت محصول با الزامات و خواسته های مشتریان اطمینان حاصل نموده و و از عرضه محصولات نامنطبق به مشتری جلوگیری نمایند.

شرکت فولاد ناب تبریز طیف وسیعی از نبشی (25-100 میلیمتر) , ناودانی (7*180-80 میلیمتر) و تیرآهن (180-140 میلیمتر) را با متراژ استاندارد 6 و 12 متر و بر اساس درخواست مشتری تولید می نماید..

محصولات شرکت فولاد ناب تبریز بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره 1-13968 , 1-4477 و 16348 تولید شده و دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

شرکت فولاد ناب تبریز به منظور حصول اطمینان از مطابقت مشخصات فنی و کیفی محصولات خود با الزامات تعیین شده در استانداردهای ملی و بین المللی بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه خود را به تجهیزات لازم برای کنترل آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی محصولات مجهز نموده و با دریافت گواهینامه ISO 17025 از سازمان ملی تائید صلاحیت ایران بر اعتبار نتایج این آزمایشگاه اعتباری دوچندان بخشیده است.

واحد کنترل کیفیت شرکت فولاد ناب تبریز به دو بخش کنترل کیفیت محصول و آزمایشگاه متالورژی تقسیم می شود. در بخش کنترل کیفیت محصول با استفاده از نیروهای مجرب و با تجربه, محصول در حین تولید و در چندین ایستگاه و بر اساس استانداردهای ملی مورد کنترل و بازرسی قرار می گیرد تا کیفیت محصول همواره در چارچوب استاندارد قرار داشته باشد و در صورت تولید احتمالی محصول نامنطبق از ادغام آن با محصولات استاندارد جلوگیری به عمل آید.

در بخش آزمایشگاه متالورژی نیز جهت اطمینان از تامین مشخصات فنی و کیفی محصولات شرکت با الزامات مرتبط با استاندارد و جلب رضایت هرچه بیشتر انتظارات مشتریان اقدام به تجهیز آزمایشگاه شده و خدمات زیر در آن گنجانده شده است:

الف- تست خواص مکانیکی شامل کلیه آزمون های متعارف خواص مکانیکی از قبیل تست کشش , خمش , ضربه و سختی سنجی.

ب- تست آنالیز مواد با استفاده از تجزیه شیمیایی به روش اسپکتروفتومتری(کوانتومتری).

با توجه به اینکه استاندارد ISO 17025 تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد آزمایشگاه متالورژی شرکت فولاد ناب تبریز با توجه به لزوم جذب اطمینان از دقت نتایج ارائه شده خود موفق به اخذ گواهینامه ISO 17025 از موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( NACI ) گردیده است