رفتن به محتوای اصلی

Maintenancing

معرفی واحد تعمیرات و نگهداری

هیچ چرخی از حرکت نمی ایستد

تجهیزات اصلی خط نورد گرم (شامل استند ها ، گیربکس ها و الکتروموتور ها و بقیه تجهیزات الکتریکی و مکانیکی) و تجهیزات جانبی آن (شامل انواع جرثقیل های سقفی ، انواع گیوتین و قیچی های برش، انواع میزهای ثابت و متحرک، ماشین های تابگیری و بسته بندی و ...) تحت شرایط فیزیکی و مکانیکی سختی کار میکنند. از یک طرف تنش های مکانیکی بالایی به این تجهیزات وارد می شود و از طرف دیگر در معرض شرایط محیطی نامناسب مانند دمای بالای 1200 درجه سانتیگراد شمش و آلودگی محیطی ناشی از ذرات گرد و غبار اکسید آهن قرار دارند. در این شرایط تولید مداوم و بدون توقف خط تولید نیاز مبرم به سیستم تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی شده و مستمر را بیش تر آشکار می نماید. کارشناسان واحد تعمیرات و نگهداری در دو شاخه تعمیرات مکانیک و تعمیرات برق در جهت کاهش توقفات خط تولید ایفای نقش نموده و روند رو به کاهش توقفات خط تولید در طی سالیان گذشته موید اثربخشی اقدامات انجام شده در این بخش را دارد. و تجزیه و تحلیل توقفات در بازه های زمانی یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماه و سالیانه اساس برنامه ریزی ها و اقدامات اصلاحی این بخش را تشکیل می دهد.