رفتن به محتوای اصلی

راه اندازی وبسایت جدید شرکت

با توجه به رویکرد مدیران مجموعه فولاد ناب تبریز در شناساندن محصولات این شرکت در بازارهای جهانی و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تعامل هرچه بیشتر مشتریان داخلی و خارجی این شرکت با واحدهای مربوط , نیاز به ایجاد تغییرات بنیادین در نسخه قدیم وب سایت شرکت احساس می شد. در همین راستا با مساعدت های مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای رحیمی و همچنین همیاری معاونت های محترم شرکت فولاد ناب تبریز در راه اندازی نسخه جدید , وب سایت شرکت با شماتیک جدید و بر پایه به روزترین فریم ورک های مربوط به پیاده سازی وب سایت شروع به کار کرد.